รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุอบต.ขุนตัดหวาย รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ ติดต่อ 074-49963
โดย: อบต.ขุนตัดหวาย
วันที่ 7/3/54

ข่าวรับสมัครงานล่าสุด
อบต.ขุนตัดหวาย รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2557 (ดู:523)(วันที่:6/5/57)
อบต.ขุนตัดวหาย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแะะเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูและเด็ก จำนวน 2 อัตรา (ดู:2884)(วันที่:2/1/56)