เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 พ.ย. ที่ห้องประชุมเรารักสงขลา สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2559 ...